Tâm lý học là gì?
BLOG Đời Sống Gia Đình Tâm Lý

Tâm lý học là gì? Lịch sử tâm lý học

Rate this post

Tại sao tâm lý học khoa học lại quan trọng? Tâm lý học là gì? Tầm quan trọng của tâm lý con người đặc biệt rõ ràng trên hai lĩnh vực: Nó thay thế những quan niệm sai lầm về tâm lý hàng ngày bằng khoa học. Và nó bổ sung cho các ngành khoa học cũng liên quan đến con người và hành vi của họ

Tâm lý học là gì?

Tâm lý học là một ngành học và ứng dụng nhằm tìm hiểu hành vi, chức năng tâm thần và các quá trình cảm xúc của con người.

Các nhà tâm lý học khám phá cách các yếu tố tinh thần và cảm xúc ảnh hưởng đến sự phát triển và hành vi của cá nhân, và bản thân các yếu tố này có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi các quá trình sinh lý và sinh học.

Tâm lý học là gì?
Tâm lý học là dùng để  nghiên cứu về tâm lý của người  thông qua hoạt động của não bộ

Các nhà tâm lý học lâm sàng tập trung vào việc chẩn đoán và điều trị bệnh tâm thần; họ thường làm việc trực tiếp với khách hàng bằng nhiều hình thức điều trị trị liệu khác nhau.

Các nhà tâm lý học nghiên cứu sử dụng các phương pháp khoa học để khám phá một loạt các chủ đề liên quan đến sức khỏe tâm thần và hành vi.

Lịch sử tâm lý học

Tâm lý học là một ngành khoa học tương đối non trẻ với nguồn gốc thực nghiệm của nó từ thế kỷ 19, chẳng hạn, được so sánh với sinh lý học của con người, ra đời sớm hơn nhiều. Như đã đề cập, bất kỳ ai quan tâm đến việc khám phá các vấn đề liên quan đến tâm trí thường làm như vậy trong bối cảnh triết học trước thế kỷ 19.

Người đ phát triển  ngành tâm lý học là Wilhelm Wundtầu tiên
Người đ phát triển  ngành tâm lý học là Wilhelm Wundtầu tiên

 Hai người đàn ông, làm việc ở thế kỷ 19, thường được coi là người sáng lập ra tâm lý học như một ngành khoa học và học thuật khác biệt với triết học. Tên của họ là Wilhelm Wundt và William James. Phần này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về những thay đổi trong mô hình đã ảnh hưởng đến tâm lý từ Wundt và James cho đến ngày nay.

Các trường phái tâm lý học

Tâm lý học xã hội 

Lĩnh vực nghiên cứu của tâm lý học xã hội là hành vi và kinh nghiệm của con người trong môi trường giữa các cá nhân của họ.

Theo truyền thống, có hai hướng nghiên cứu chính: Một mặt, nghiên cứu các chủ đề tâm lý chung trong bối cảnh xã hội, chẳng hạn như trường hợp, với việc điều tra nhận thức xã hội, nhận thức xã hội và thái độ xã hội. Mặt khác, có nghiên cứu về hành vi và kinh nghiệm của những người trong nhóm, ví dụ trong trường hợp xung đột giữa các nhóm.

Tâm lý sinh học / Tâm lý sinh lý

Tâm lý học sinh học nghiên cứu hành vi và kinh nghiệm của con người trên cơ sở nền tảng sinh học của họ. Các yếu tố gần (ví dụ: gen, chất dẫn truyền thần kinh, hormone) cũng như các yếu tố cuối cùng (tiến hóa, chọn lọc tự nhiên) được công nhận là cơ sở.

Tâm lý học đã phát triển vào đầu thế kỷ 20
Tâm lý học đã phát triển vào đầu thế kỷ 20

Do đó, tâm lý học sinh học tự coi mình là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành trong đó tâm lý học (tâm lý học nói chung, tâm lý học khác biệt, tâm lý học phát triển) và các phân ngành sinh học và y học (sinh lý học, thần thoại học, sinh thái học hành vi, sinh học xã hội) được tích hợp. Đặc tính tích hợp được thể hiện trong xu hướng tóm tắt dưới thuật ngữ chung “khoa học thần kinh” các hướng nghiên cứu muốn giải thích hành vi và trải nghiệm của con người trên cơ sở nền tảng sinh học của họ.

Phương pháp tâm lý học

Ngành tâm lý học nghiên cứu các điều kiện và phát triển các quy trình mà theo đó các câu hỏi nghiên cứu tâm lý có thể được kiểm tra theo cách mà các kết luận khách quan, đáng tin cậy và hợp lệ có thể được rút ra từ các nghiên cứu.

Tâm lý học ứng dụng

Thuật ngữ “tâm lý học ứng dụng” là viết tắt của một số phân ngành của tâm lý học, trong đó những phát hiện từ các chủ đề cơ bản của tâm lý học đại cương, khác biệt, phát triển, xã hội và sinh học được áp dụng cho các lĩnh vực chuyên môn cổ điển của các nhà tâm lý học. 

Tâm lý học nhân văn

Đặc trưng cho một quan điểm tâm lý học nhấn mạnh vào tiềm năng phát triển của những người khỏe mạnh hơn là những điểm yếu về tâm lý. Tâm lý học nhân văn tự phân biệt với cả chủ nghĩa hành vi và phân tâm học và do đó tự mô tả mình như là “lực lượng thứ ba” của tâm lý học.

Tâm lý học nhân văn phát triển hy vọng có thể thúc đẩy sự phát triển của nhân cách bằng cách chỉ sử dụng các phương pháp đã được điều chỉnh cho phù hợp với từng cá nhân để nghiên cứu nhân cách. Nhà tâm lý học nên xem xét mọi thứ về mặt tinh thần với sự chú ý như nhau mà không vội vàng giải thích, đánh giá hoặc chỉ trích. Một số hình thức trị liệu và tư vấn đã được phát triển trên cơ sở tâm lý học nhân văn. 

Học thuyết phát triển nhận thức

Sự phát triển nhận thức được phát triển .Nghiên cứu tâm lý học và giáo dục trẻ em . Đặc biệt quan tâm đến trí thông minh của trẻ em và cách trẻ em suy nghĩ trong các tình huống hàng ngày, cố gắng hiểu mọi thứ và cách chúng tiếp cận giải quyết vấn đề.

Từ những quan sát và phát hiện này, đã hình thành nên cái gọi là lý thuyết về sự phát triển nhận thức, được ông tóm tắt trong một mô hình phát triển với các giai đoạn riêng lẻ. Phát hiện ra rằng hành vi, khuôn mẫu suy nghĩ và cách tiếp cận của bọn trẻ rất giống nhau, nhưng thường không dẫn đến một giải pháp mang tính xây dựng cho vấn đề thực tế.

Kết luận Tâm lý học là gì?

Nói tóm lại, tâm lý học là một ngành học nhiều mặt tiếp tục có những đóng góp to lớn cho xã hội, cho phép nâng cao hiểu biết về cả hành vi của con người và động vật. Một lĩnh vực nghiên cứu, mặc dù không được coi là khoa học vững chắc, đã cho thấy những kết quả tuyệt vời