BLOG Tâm Sự & Tình Cảm

“SỰ YÊN BÌNH” THUỐC ĐỘC TRONG TÌNH YÊU

Đâu đó tôi nghe rằng hai người yêu nhau không cần nói gì, không cần làm gì, chỉ cần ở bên cạnh nhau là hạnh